Juko - obrazy i panelu z mchu

OBRAZ Z MCHU – KATOWICE