Juko - obrazy i panelu z mchu

OBRAZ Z ROŚLIN – ŚLĄSK