Juko - obrazy i panelu z mchu

Panel z roślin stabilizowanych – Katowice