Juko - obrazy i panelu z mchu

Ściana z mchu wielogatunkowego – Kraków