Juko - obrazy i panelu z mchu

ŚCIANA Z ROŚLINY – WIELICZKA